Địa điểm cắm trại của Lux Camp rất đẹp, điểm cắm trại này nằm ngay bên bờ hồ Tuyền Lâm thơ mộng

Các bạn hướng dẫn của Lux Camp rất nhiệt tình và chu đáo. Lều trại [...]