Tìm kiếm

Cắm trại

Cắm trại là hoạt động ngoài trời, xây dựng trại tạm thời để sống và tận hưởng thiên nhiên. Trải nghiệm gần gũi với tự do và thư giãn. Khám phá, rèn kỹ năng sinh tồn và tận hưởng không gian tự nhiên. Tìm hiểu về hoạt động cắm trại và trải nghiệm du lịch ngoài trời độc đáo này!