Tìm kiếm

Muối Ba Khía Cà Mau là một loại muối tự nhiên độc đáo và nổi tiếng của miền Nam Việt Nam, đặc biệt là trong vùng Cà Mau - một tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long... Đi Bụi.