Nằm phía Tây thành phố Cam Ranh, Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa là vùng đất có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời và độc đáo

Nằm phía Tây thành phố Cam Ranh, Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa là vùng đất [...]