Sơn Tinh Camp là địa điểm vô cùng lý tưởng cho hoạt động dã ngoại, cắm trại

Nhà sàn, lều trại được set up dưới tán cây, quanh bãi cỏ, các hoạt [...]