Cẩm nang du lịch Thái Nguyên, Hang Phượng Hoàng một trong những thắng cảnh du lịch nổi tiếng

Hang Phượng Hoàng nằm trên núi Phượng Hoàng thuộc xã Phú Thượng ,huyện Võ Nhai, [...]