Vườn quốc gia Cúc Phương nằm ở huyện Nho Quan, Ninh Bình

Nằm lọt sâu trong lòng dãy núi Tam Điệp, rừng Cúc Phương là khu bảo [...]