Đèo Hải Vân – Thiên hạ đệ nhất hùng quan, quanh năm đỉnh đèo có mây che phủ

Đèo Hải Vân (còn gọi là đèo Mây vì quanh năm đỉnh đèo có mây [...]