Triển lãm tranh màu nước “Chút tình gửi phố”.

Triển lãm sẽ mở cửa tự do phục vụ khách tham quan đến hết 29/10. [...]