Chùa Sắc Tứ Khải Đoan, ngôi chùa cuối cùng tại Việt Nam được phong (sắc tứ)

Vì tồn tại với từng ấy thời gian, công trình Phật giáo mang đậm bản [...]