Xem Chương Trình Nghệ Thuật Ở Nhà Hát Lớn Sài Gòn

Các chương trình , Teh Dar, Múa Sương Sớm v.v… được dàn dựng công phu, [...]