Vách đá trắng Mã Pì Lèng địa điểm cắm trại mạo hiểm được giới trẻ săn lùng khi đến Hà Giang _ Du Lịch Bụi.

Khi cắm trại tại Vách đá trắng Mã Pì Lèng, bạn sẽ được chìm đắm [...]