Y Tý trải nghiệm thú vị khi du lịch bụi Lào Cai.

Y Tý là một bản làng cách xa trung tâm thành phố Lào Cai khoảng [...]