Rừng thông Yên Minh, Thảo nguyên xanh giữa vùng núi đá.

Khi nhắc đến cắm trại, Rừng thông Yên Minh là một trong những địa điểm [...]