Quản Bạ là một điểm du lịch nổi tiếng tại tỉnh Hà Giang _ Du Lịch Bụi.

Quản Bạ là một huyện nằm ở phía đông bắc tỉnh Hà Giang, cách trung [...]