Xuất hiện một nơi vui chơi giải trí cực chill ngay giữa lòng phố biển

Là một nơi vui chơi, ăn uống ngoài trời kèm theo đó là rất nhiều [...]