Vietnam Phở Festival 2023: Đưa phong vị phở đến Nhật Bản.

Sau 7 năm tổ chức, lần đầu tiên Ngày của Phở 12-12 sẽ được tổ [...]