Làng du lịch sinh thái Tre Việt, miền tây thu nhỏ cạnh Sài Gòn

Bên cạnh đó, khu du lịch Tre Việt cũng có nhà hàng phục vụ ẩm [...]