Mũi Né thiên đường du lịch biển miền Trung.

Đồi Cát Mũi Né nằm ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, miền Trung [...]