Thảo Cầm Viên, địa điểm đi chơi ở Sài Gòn vào cuối tuần

Thảo Cầm Viên đang nuôi dưỡng hơn 1000 động vật thuộc 125 loài quý hiếm [...]