Tam Đảo - một vùng đất thiên nhiên tuyệt đẹp

Tam Đảo có địa hình đồi núi hiểm trở, nhưng cũng vì thế mà nơi [...]