Địa điểm cắm trại tại Quy Nhơn, khu cắm trại Trung Lương.

Một điểm đặc biệt của khu cắm trại Trung Lương là không gian rộng rãi [...]