Chợ nổi Cái Răng Cần Thơ mang nét đặc trưng chợ nổi miền tây

Vị trí này có mực nước không sâu không cạn để thuyền bè dễ dàng [...]