Sông Bôi, Hoà Bình địa điểm thư giãn cuối tuần gần Hà Nội.

Cảnh quan thiên nhiên: Sông Bôi và vùng lân cận được bao phủ bởi cánh [...]