Rừng Quốc gia Hoàng Liên Sơn khu cắm trại khám phá thiên nhiên.

Rừng Quốc gia Hoàng Liên Sơn nằm ở vùng núi cao của tỉnh Lào Cai, [...]