Chùa Ông_ngôi chùa của người Hoa gốc Quảng Đông tại Cần Thơ

Đây là một ngôi chùa của người Hoa gốc Quảng Đông tại Cần Thơ, trước [...]