Lisa phớt lờ chỉ trích khi diễn ở câu lạc bộ thoát y.

Cuối cùng đã sắp đến lúc, không thể chờ đợi thêm". Crazy Horse thành lập [...]