Biển Đông có thể đón bão vào tuần tới.

"Đến khoảng ngày 4-6/10, bão có khả năng đi vào khu vực Bắc Biển Đông, [...]