Miền Trung vùng đất đa dạng văn hoá và ẩm thực.

Miền Trung Việt Nam là một vùng đất nằm giữa miền Bắc và miền Nam, [...]